Gedragswetenschapper

Een spin in het web. Zo kun je de functie van gedragswetenschapper wel omschrijven. Je ondersteunt de medewerkers SAVE inhoudelijk bij hun taken binnen gezinnen. Je adviseert bij kernbeslissingen. Je geeft feedback op de rapportages die zij schrijven en je geeft advies over in te zetten diagnostiek en hulpverlening. Ook ondersteun je in het duiden van gedrag, de onderlinge relaties en de problematiek binnen de gezinnen die zij begeleiden en je geeft hierover advies. Bij crisissituaties adviseer en ondersteun je de medewerker SAVE hoe hiermee om te gaan. 

Je coacht de medewerkers SAVE in hun functioneren en staat stil bij en reflecteert op hun handelen. Hierbij is er ook aandacht voor de verschillende processen, termijnen en kaders waarbinnen  zij moeten werken. Daarnaast heb je  aandacht voor de SAVE-werkwijze (methode integer werken) en attitude van handelen.

Je bent zoveel als mogelijk verbonden aan een of meerdere SAVE-team(s). De gedragswetenschapper begeleidt de methodische leerbesprekingen in het team. Je hebt aandacht voor de inhoudelijk thema’s en de processen die spelen binnen de teams.

Op de locatie waar je werkzaam bent, zorg je samen met collega gedragswetenschappers voor het implementeren van methodieken en beleid in samenwerking met de regiomanager. Je signaleert behoeften aan kennis en scholing voor medewerkers en geeft deskundigheidsbevordering. Je werkt nauw samen met de regiomanager en voorziet deze van signalen en informatie en draagt bij aan het optimaal functioneren van de regio. Daarnaast zijn er organisatiebreed mogelijkheden om deel te nemen aan werkgroepen en mee te denken over methodieken en beleid. De verbinding met collega’s op andere locaties en ontwikkeling/scholing van de groep gedragswetenschappers loopt via de Vakgroep. Samen met de regiomanager en team(s) werk je aan de afstemming en het optimaliseren van de samenwerking met de gemeente(s) en lokale team(s).