Medewerker Veilig Thuis: Advies- en Meldpunt

De voordeur van Veilig Thuis. Dat is kort door de bocht wat deze functie inhoudt. Als medewerker bij het Advies- en Meldpunt (AMP) neem je meldingen aan en adviseer je professionals of inwoners over situaties die te maken hebben met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Zowel telefonisch als via de mail. Je weegt iedere melding en/of vraag: hoe ernstig is dit, wat is hier nodig, kan de beller hier zelf op verder of moet bijvoorbeeld Veilig Thuis direct ingrijpen? In geval van een crisissituatie ben jij de eerste schakel in het proces, je schakelt direct met verschillende collega’s om zo snel mogelijk de veiligheid te herstellen.

Soms volstaat een advies maar het kan ook gaan om een melding. Na een melding maak je altijd een veiligheidsinschatting: het beoordelen welke spoed en welke expertise nodig is om in te grijpen om de veiligheid van betrokkene(n) direct en/of op termijn te borgen. Je checkt hiervoor verschillende informatiebronnen en neemt eventueel contact op met de betrokkene(n). Je werkt hierin nauw samen met je collega’s. Jouw inschatting  is leidend voor het vervolg van de melding. Uiteraard leg je ook alles vast wat er is gebeurd in een casus en wat er is besproken, zodat jouw collega’s dit verder goed op kunnen pakken.