Medewerker Veilig Thuis: Monitoring

Als er voorwaarden zijn gesteld vanuit het team Onderzoek volg je gemiddeld 1,5 jaar de zaak om te zien of het goed gaat thuis en ook goed blijft gaan. Je hebt tenminste na 3 en 12 maanden contact met de overdrachtspartij en de directbetrokkenen. Wordt er voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden? Leiden deze tot directe maar ook tot stabiele veiligheid? Zie je een structurele verbetering die de spiraal van geweld echt doorbreekt. Ook heb je aandacht voor eventueel opgelopen trauma en de inzet van herstelgerichte zorg. Daarnaast ben je ook het aanspreekpunt voor het lokale veld en de andere ketenpartners.

Je volgt dus een casus, sluit aan, denkt mee, schaaft voorwaarden bij, schaalt op richting de Raad voor de Kinderbescherming of sluit juist af wanneer er gesproken kan worden van stabiele veiligheid. Als medewerker monitoring werk je regiogericht en ben je een procesregisseur en spin in het web van volwassenen, kinderen, lokaal veld, SAVE en de Raad voor de Kinderbescherming.