Medewerker Veilig Thuis: Onderzoek

Iemand maakt zich ernstig zorgen om een persoon uit zijn of haar omgeving en belt, mailt of chat met Veilig Thuis voor een melding. Als medewerker bij het team Onderzoek zorg jij voor het eerste contact met de betrokkene(n). Je maakt een afspraak bij hen thuis om de melding te bespreken. Je stelt veel vragen en bent in staat samen te werken met uiteenlopende mensen door verschillende lagen van de bevolking heen en van jong tot oud. Samen breng je de problemen die er zijn in kaart en ga je op zoek naar manieren om ze op te lossen. Daarna bepaal jij de vervolgstappen samen met je gedragswetenschapper: je sluit af als er niets aan de hand blijkt te zijn, je gaat zelf verder met je onderzoek of je draagt over. Meestal is dat het lokale team. 

Als je zelf verder met de casus gaat ben je maximaal tien weken betrokken en bij jij de regisseur. In deze periode praat je niet alleen met de betrokkene(n) maar ook met professionals die met hen te maken hebben zoals de huisarts, wijkagent, lerares  of bijvoorbeeld het lokale team. Zelfs als de betrokkene daar geen toestemming voor geeft. Want die bevoegdheid heb je. Op basis van alle informatie, maak je een analyse:  wat is er aan de hand en wat is er nodig? Je stelt ook veiligheidsvoorwaarden waaraan iedereen zich moet houden zodat de thuissituatie weer veilig wordt en blijft. Als je de situatie goed in beeld hebt gebracht, schrijf je jouw bevindingen op. Daarna draag je de casus over aan de overdrachtspartij die de regie op veiligheid van je overpakt. Veilig Thuis blijft echter wel betrokken door middel van monitoring.