Maak jij je sterk
voor mij?

 

Arts-assistent Veilig Thuis Regio Utrecht

Je kunt reageren tot:

             
             
             
            
  
  
 
 

 

Jouw medische kennis en ervaring maakt het verschil in situaties van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Je ziet het als een uitdaging om te acteren op het snijvlak van medische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Je bent, ter voorbereiding op een toekomstige specialisatie als huisarts, medisch specialist of sociaal geneeskundig specialist, op zoek naar een uitdagende werkervaringsplek voor minimaal een jaar, waarin je ruime kennis en ervaring opdoet.

Dit zijn wij:

Veilig Thuis Utrecht is het Advies- en Meldpunt (AMP) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling in de provincie Utrecht. Ook het regionale meldpunt binnenlandse mensenhandel, zoals seksuele uitbuiting, valt hieronder. Zowel inwoners als professionals kunnen bij ons terecht voor advies, hulp of een melding wanneer zij kennis of vermoedens hebben van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als zij zichzelf onveilig voelen of als zij zich zorgen maken over iemand anders.

Wij bieden advies en ondersteuning, nemen meldingen aan, verwijzen door of doen zelf onderzoek en stellen voorwaarden bij onveilige thuissituaties. In geval van een crisis komt Veilig Thuis Utrecht direct in actie. Wij monitoren tot iedereen thuis duurzaam veilig is. Tevens hebben wij expertise in huis op het gebied van seksueel geweld, eer gerelateerd geweld, radicalisering, ouderenmishandeling en binnenlandse mensenhandel.

Dit ga je doen:
Als Arts-assistent Veilig Thuis ben je betrokken bij zaken waarin medische problematiek een belangrijke rol speelt. Denk daarbij aan fysiek letsel, seksueel misbruik en ernstige verwaarlozing. Onder supervisie van de Vertrouwensarts  Veilig Thuis deel je jouw medische en medisch-forensische expertise met hulpverleners en andere professionals, medewerkers en cliënten. Je leert een vertaalslag te maken wat medische aspecten betekenen voor de veiligheid van kinderen en volwassenen, in de context van hun gezinssysteem of huishouden.

Je adviseert medische en andere professionals die bellen met Veilig Thuis met vermoedens van huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling. Je ondersteunt medewerkers Veilig Thuis bij het onderzoek, zodat de veiligheid van cliënten beoordeeld kan worden. Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen. En je participeert in werk- en expertisegroepen, bijvoorbeeld op het gebied van risicozwangeren  of ouderenmishandeling.

Zo nodig ga je ook in gesprek met cliënten, doe je oriënterend lichamelijk onderzoek bij kinderen en leg je contact met relevante medische en (andere) hulpverlenende instanties. In gevallen van mogelijk toegebracht letsel en seksueel misbruik leg je contact met bijvoorbeeld de eerstelijns forensisch artsen, het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling en het Centrum Seksueel Geweld.

Dit is wat wij jou bieden:

 • Dit bieden wij
 • Meer weten

 

 • Een uitdagende baan waarin je het verschil kunt maken voor kwetsbare mensen in de samenleving;
 • Een gemotiveerd en collegiaal team waar je op terug kunt vallen;
 • Bij aanvang een contract voor 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid behoort verlenging met een jaar of solliciteren op de functie van Vertrouwensarts  tot de mogelijkheden;
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg;
 • Het brutosalaris bij 36 uur bedraagt minimaal € 3.786,70 en maximaal € 5.722,20 afhankelijk van je ervaring;
 • Interne trainingen om je deskundigheid te vergroten;
 • Je komt te werken in een informele werkomgeving waar iedere dag hard wordt gewerkt maar waarin ook ruimte is voor ontspanning en humor.

Dit breng jij mee:

 • Dit breng je mee
 • Meer weten

 

 • BIG- geregistreerd als arts;
 • het is een pre als je kennis hebt van:
  • problematiek rondom kindermishandeling, ouderenmishandeling en/of huiselijk geweld;
  • relevante vakgebieden zoals forensische geneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie;
  • forensische letselduiding;
  • oplossingsgericht werken.

 

Informatie en solliciteren:

Heb je vragen over de functie of over de sollicitatieprocedure? Kijk dan bij veel gestelde vragen of neem contact op met recruitment@samen-veilig.nl.

Heb je interesse in de functie? Solliciteer dan via de button solliciteren.