Vrijwilligers

Samen Veilig Midden-Nederland is regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden van bezoek tussen kind(eren) en ouder(s). In nauwe afstemming met de verantwoordelijke medewerker ziet de vrijwilliger er zelfstandig op toe dat het bezoek voor een kind goed verloopt.

Het begeleide bezoek is (tijdelijk) het enige contact tussen kind(eren) en ouder(s) en heeft als doel het contact te verbeteren en/of te onderhouden.

Bij de kinderen waarbij dit begeleide bezoek plaats vindt is er sprake van een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel. Informatie over dit juridische kader is terug te vinden in de folders op onze website.