Maak jij je sterk voor mij?

 

 

Privacy

Privacystatement: Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Dit is het HR privacystatement van Samen Veilig Midden-Nederland. 
Als je solliciteert op een openstaande vacature of een open sollicitatie stuurt naar Samen Veilig Midden-Nederland, dan worden er een aantal gegevens van je vastgelegd in ons HR-systeem.

Samen Veilig Midden-Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wij vinden het belangrijk om je gegevens goed te beschermen. Je persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook je privacy.
In dit privacystatement leggen wij uit hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Wijziging van het privacystatement

Samen Veilig Midden-Nederland kan het HR privacystatement op ieder moment wijzigen. 
Wij raden je aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet je of er iets veranderd is.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking 

Persoonsgegevens die Samen Veilig Midden-Nederland van haar sollicitanten ontvangt via de website werkenbijsvmn.nl gebruikt Samen Veilig Midden-Nederland voor de volgende doeleinden:

  • Om je geschiktheid voor een bepaalde functie of stage te kunnen beoordelen.
  • Om bij sollicitaties voor bepaalde functies een assessment te laten uitvoeren. Dit gebeurt uiteraard na overleg met de sollicitant.
  • Om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van het Sollicitatie Portaal.
  • Om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen.
  • Voor de (administratieve) afhandeling van je sollicitatie.
  • De informatie die je ten behoeve van je sollicitatie aan ons hebt verstrekt zal beschikbaar zijn voor de HRM-afdeling en (toekomstig) leidinggevenden van de desbetreffende afdeling binnen Samen Veilig Midden-Nederland.

Voor Samen Veilig Midden-Nederland is het van belang om je gegevens te kunnen verwerken, zodat Samen Veilig Midden-Nederland de sollicitatieprocedure zorgvuldig kan uitvoeren. Samen Veilig Midden-Nederland heeft daarmee een gerechtvaardigd belang tot het verwerken van je persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld?

Samen Veilig Midden-Nederland verzamelt en verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure een aantal persoonsgegevens. Dit zijn in ieder geval je NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Als je een CV of motivatiebrief toevoegt aan je sollicitatie, zal Samen Veilig Midden-Nederland alle overige informatie die daarin is opgenomen verwerken.

Bewaren van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. In het sollicitatieformulier kun je ons toestemming geven om je gegevens door ons langer te laten bewaren. Wij zullen je gegevens maximaal 1 jaar bewaren na het einde van de sollicitatieprocedure.
Daarnaast verzamelen en bewaren wij een aantal gegevens ten behoeve van onze statistieken en het functioneren van de site. Dit zijn geanonimiseerde gegevens die niet herleidbaar zijn naar personen. Meer hierover lees je in het cookiebeleid.

Rechten van sollicitant

Op grond van de wet- en regelgeving heb je als sollicitant verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die je ons verstrekt.

1. Recht op inzage

Als sollicitant heb je het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van je hebben en waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.

2. Recht op rectificatie

Als sollicitant heb je het recht op het corrigeren van je persoonsgegevens als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

3. Recht op verwijdering

Je hebt het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

4. Recht op beperking van de verwerking

Daarnaast heb je als sollicitant het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat Samen Veilig Midden-Nederland in bepaalde situaties de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staakt. Je kunt dit recht in de volgende situaties inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien je persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar je geen verwijdering wenst; 3) indien Samen Veilig Midden-Nederland de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl jij deze gegevens nog nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak.

5. Recht van bezwaar

Als sollicitant kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zullen dan beoordelen of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is aan Samen Veilig Midden-Nederland om aan te tonen dat we, ondanks je bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

6. Intrekken toestemming

Wanneer je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om je gegevens langer door ons te laten bewaren heb je de mogelijkheid om deze toestemming op ieder moment in te trekken.

Recht uitoefenen

Je kunt je rechten uitoefenen door een mail te sturen naar hrmrecruitment@samen-veilig.nl.
Je kunt je verzoek ook indienen door een brief te sturen naar de afdeling HR.

Vermeld in je mail of brief om welk recht het gaat en zet daarin ook je naam, adres en telefoonnummer. Daarnaast vragen wij je een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Samen Veilig Midden-Nederland vraagt dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstrekt.

Samen Veilig reageert binnen een maand na ontvangst van je verzoek.

Privacy Officer

Samen Veilig Midden-Nederland heeft een Privacy Officer aangesteld. De Privacy Officer houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen Samen Veilig Midden-Nederland. Daarnaast heeft de Privacy Officer een adviserende rol t.a.v. de privacywetgeving.

Voor vragen over dit privacystatement kun je contact opnemen met de Privacy Officer via hrmrecruitment@samen-veilig.nl.

Toezichthouder

Als je als sollicitant een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je deze indienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.