SAVE Jeugdbescherming

SAVE staat voor ‘Samenwerken aan veiligheid’. SAVE Jeugdbescherming is een werkwijze en de grondslag voor de manier waarop wij maatregelhulp uitvoeren. De veilige ontwikkeling van het kind staat voorop en de eigen kracht en regie van het gezin staan daarbij centraal. Wij werken in samenwerking met de cliënt en lokale voorzieningen en vanuit een lerende praktijk. 

SAVE Jeugdbescherming is werkzaam in de provincies Flevoland en Utrecht. Om dicht bij de cliënt te kunnen werken is SAVE Jeugdbescherming gebiedsgericht ingedeeld en werken wij vanuit meerdere locaties: in Almere, Amersfoort, Nieuwegein, Utrecht en Veenendaal. In totaal zijn er 27 SAVE-teams die werken voor 34 gemeenten. 

Wie doet wat?

Gemeenten hebben onder meer de taak om ‘het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang te versterken’. Daartoe hebben zij Centra voor jeugd en gezin of voorzieningen als buurtteams, wijkteams, lokale teams of loketten voor opvoedhulp ingericht. Deze lokale voorzieningen zijn het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders met vragen en/of problemen rondom opgroeien, ontwikkeling en opvoeden. De lokale voorzieningen hebben een belangrijke rol in de begeleiding van gezinnen bij de aanpak van opvoed- en opgroeiproblemen. Maar ook in het monitoren en signaleren van onveiligheid en het organiseren van aanvullende hulp, hulp die meer dwang op de aanpak van de problemen uitoefent. 

Het gaat dan om de uitvoering van maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Niet iedereen mag en kan deze maatregelen zomaar uitvoeren. Alleen de zogeheten gecertificeerde Instellingen mogen dit doen: instellingen die door het Keurmerkinstituut gecertificeerd zijn om dergelijke maatregelen te mogen uitvoeren. Gemeenten zijn verplicht te zorgen dat er een toereikend aanbod is vanuit een gecertificeerde instelling.
Samen Veilig Midden-Nederland is een dergelijke gecertificeerde instelling. 

Meer weten?

•      Meer over de functies bij SAVE Jeugdbescherming
•      Website SAVE Jeugdbescherming