Maak jij je sterk
voor mij?

 

 

Functies
 

Functies bij Samen Veilig Midden-Nederland


Werken bij Samen Veilig Midden-Nederland doe je bij Veilig Thuis Utrecht, SAVE Jeugdbescherming & jeugdreclassering of het Servicecentrum. Lees hier alles over de functies en het werken bij deze diensten.

SAVE: Jeugdbescherming & jeugdreclassering

In totaal zijn er 27 SAVE-teams werkzaam in de provincies Utrecht en Flevoland. De teams werken vanuit verschillende locaties. Ieder team bestaat uit gemiddeld 10 medewerkers SAVE die gebiedsgericht werken. Dat betekent dat zij nauw aansluiten bij de lokale situatie en ook goed weten hoe het lokale werkveld in elkaar steekt. De medewerkers zijn het gezicht naar buiten en zorgen voor een goede relatie met onze stakeholders in de samenwerking voor de cliënt. 
Ieder team werkt nauw samen met een gedragswetenschapper SAVE. Aan hem of haar kun je casuïstiek voorleggen. 
De medewerkers SAVE worden ondersteund door een teamsecretaresse. Op ieder regiokantoor werken meerdere secretaresses. 

Verder heeft iedere regio een manager. Onder deze regiomanager vallen de verschillende SAVE-teams, het secretariaat en de gedragswetenschappers uit die betreffende regio. De regiomanager wordt ondersteund door een regiosecretaresse. Deze functie is meer de functie van een managementassistent. 

Hier lees je meer over de verschillende functies bij SAVE:


Veilig Thuis Utrecht: voorkomen van mishandeling & huiselijk geweld

Veilig Thuis Utrecht is het Advies- en Meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. 
Als medewerker Veilig Thuis werk je met kinderen, jongeren maar ook met volwassenen en ouderen. Er zijn verschillende teams waar je als medewerker Veilig Thuis in werkt.
Daarnaast werken er bij Veilig Thuis Utrecht ook gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en arts assistenten. De teams en artsen worden ondersteund door secretaresses.

De managers sturen de medewerkers aan en spelen een belangrijke rol in de afstemming met ketenpartners en andere stakeholders. De regiosecretaresses ondersteunen hen daarbij.

In totaal werken er bij Veilig Thuis Utrecht zo’n 150 collega’s. Zij werken allemaal vanuit het kantoor aan de Tiberdreef in Utrecht en doen dat voor de hele provincie Utrecht. Werk je in de functie van medewerker Veilig Thuis voor bijvoorbeeld het team Crisis of het team Onderzoek dan zul je ook vaak bij cliënten thuis komen en dus door de hele provincie reizen. 

Hier lees je meer over de verschillende functies bij Veilig Thuis Utrecht:

Servicecentrum

Bij het Servicecentrum werken ongeveer 60 mensen in staffuncties zoals beleid, Human Resources, juristen, informatiemanagement en communicatie. Zij ondersteunen en faciliteren de andere organisatieonderdelen. 
Ook het Expertisecentrum is ondergebracht binnen de stafdiensten. Het Expertisecentrum verzorgt alle interne scholingen en trainingen en heeft een belangrijke taak waar het gaat om de externe deskundigheidsbevordering.