Maak jij je sterk
voor mij?

 

 

Over ons

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Samen Veilig Midden-Nederland. Wij komen in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Met 575 medewerkers maken wij ons sterk voor de veiligheid van inwoners van de provincies Utrecht en Flevoland.

We zijn altijd op zoek naar versterking. Ben jij onze nieuwe collega?


Onze opdracht

Waar de veiligheid van kwetsbare inwoners wordt bedreigd, treden wij op namens de samenleving en de overheid. Dit doen wij vanuit onze maatschappelijke en wettelijke opdracht om directe en stabiele veiligheid te herstellen en dreiging op te heffen. Elke dag geven wij hier betekenis aan en accepteren wij de professionele verantwoordelijkheid dit dagelijks waar te maken. 


Onze organisatie & ons werk

Ons werk is breed. Daarom hebben wij ons werk georganiseerd in twee specialismen: 

  • Veilig Thuis Utrecht: Voorkomen van kindermishandeling & huiselijk geweld

  • SAVE Jeugdbescherming:  Voert maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit

Beide diensten zijn onderdeel van het moederorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland. Bestuur, stafdiensten en het Expertisecentrum zijn ondergebracht bij het Servicecentrum. Ook dat maakt onderdeel uit van het moederorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland.

 

Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de provincie Utrecht. Veilig Thuis Utrecht biedt advies en ondersteuning, neemt meldingen aan, verwijst door of doet zelf onderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Is er crisis dan komen wij direct in actie.

Meer over werken bij Veilig Thuis Utrecht

 

 

SAVE Jeugdbescherming

In opdracht van de gemeenten voert SAVE Jeugdbescherming maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit in de provincies Utrecht en Flevoland. Dat gebeurt vanuit de gebiedsgerichte SAVE-teams. SAVE Jeugdbescherming heeft ook een belangrijke rol in het voorkomen van maatregelen.

Meer over werken bij SAVE Jeugdbescherming

 

 

 

 

Servicecentrum 

Diensten als Human Resources, juristen, informatiemanagement, communicatie en bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers werken vanuit het Servicecentrum. Ook het Expertisecentrum is hier ondergebracht. Het Expertisecentrum verzorgt alle interne scholingen en trainingen en heeft een belangrijke taak waar het gaat om de externe deskundigheidsbevordering.

 

 

 

Samen sterk

Samen maken wij ons sterk voor een veilig thuis voor onze cliënten. Wij doen dat niet alleen. Wij kunnen dat niet alleen. Samenwerken is het fundament onder ons werk. Inwoners en professionals zijn onze ogen en oren. Zij ontvangen als eerste signalen als het niet goed gaat. Wij zijn er om die signalen samen met hen te bespreken en samen te bekijken wat er moet gebeuren en wie dat gaat doen. 

Wat wij doen, doen wij samen met de cliënt. Wij zetten de cliënt in zijn kracht. Wij kijken naar wat goed gaat en hoe dat helpt in de aanpak van wat minder of niet goed gaat. Waar dat behulpzaam is betrekken wij het sociale netwerk van de cliënt. Zo staat de cliënt sterk en niet alleen. Waar dat wenselijk is betrekken wij het professionele netwerk van de cliënt en de hulpverlening in de buurt. Zo is en blijft advies en hulp snel inzetbaar.

De thuissituaties waarbij wij betrokken zijn, zijn vaak complex. Een aanpak is altijd maatwerk. Voorwaarden en maatregelen kunnen nodig zijn om de hulp op gang te brengen of op gang te houden. Samen met het eigen team en collega’s kijken we naar de ingewikkelde en ingrijpende besluiten die genomen moeten worden. 

Samen maken we ons sterk. Wij zijn Samen Veilig Midden-Nederland.  

    

Historie

In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Deze wet regelt hoe de jeugdzorg In Nederland georganiseerd is. Met het invoeren van de Jeugdwet werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voorheen lag deze verantwoordelijkheid bij de provincies. Samen Veilig Midden-Nederland is ten tijde van deze transitie ontstaan uit een fusie van Bureau Jeugdzorg Utrecht en Bureau Jeugdzorg Flevoland. In opdracht van de Utrechtse gemeenten zijn tijdens deze transitie ook het vroegere Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Stichting Huiselijk geweld (SHG) voor de regio Utrecht ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland. Daarmee zijn de taken op het gebied van jeugdbescherming & jeugdreclassering ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland en maakt ook Veilig Thuis Utrecht onderdeel uit van de organisatie.     

 

  Is ons werk jouw werk?